STOP DEN INDRE KAMP

OG FIND FRED I DIG SELV

Mange oplever i deres dagligdag, hvordan der sker ting i dem, de ikke selv føler sig herre over. Det kan være tanker eller følelser, der påvirker dem på uhensigtsmæssige måde. For nogle manifesterer det sig som ubehag eller angst for at præsentere foran andre, ubehag eller overdreven nervøsistet ved at stå på scenen og synge eller performe på anden vis. Det kan også være hvis du oplever at der er noget i dig, der trækker dit liv i en retning, som du ikke ønsker.

På kurset går vi på opdagelse i hvad det er der foregår, når dele af vores personlighed kommer i modsætning til hinanden, hvordan dette kan komme til udtryk i indre magt¬kampe, og hvordan disse magtkampe kan komme til at fylde så meget i ens liv og stå i vejen for det man ønsker.

Dernæst arbejder vi med en blid metode til at forandre disse dybtliggende mønstre.

Metoden er udviklet til, på enkel og elegant vis, at frigive den energi, der er bundet i problematiske
mønstre i vores personlighed. Dette gøres ved at skabe kontakt til enkelte dele af personligheden hver for sig, og i den proces hjælpe dem til at forstå delens rolle og mål.

Denne proces bruges til at løse op for indre konflikter, skabe forståelse mellem modstridende
dele af personligheden, og til at opnå en oplevelse af indre fred med delene.

Gennem processen forandres uhensigtsmæssig adfærd og uønskede følelser til mere hensigtsmæssig adfærd og ønskelige følelser, hvorfor der ofte opleves meget store forandringer på ganske kort tid.

I menuen til højre kan du finde yderligere informationer.